Oferta

Pielęgnacja drzew

- różnego typu cięcia gałęzi i konarów służące poprawie stanu drzewa z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników. Podczas pracy na drzewie arborysta dokonuje również przeglądu korony, w razie potrzeby redukując bądź usuwając niebezpieczne elementy korony.

Wycinka drzew

- sposób jej wykonania uzależniony jest od otoczenia drzewa. Obecność linii napowietrznych, ogrodzeń czy budynków wymusza ścinkę sekcyjną, podczas której drzewo usuwane jest odcinkami, zrzucanymi w bezpieczne miejsce bądź opuszczanymi na linach.

Zabezpieczanie koron (montaż wiązań)

- usługa polegająca na łączeniu zagrożonych odłamaniem części drzew (konarów, pni) przy pomocy dedykowanych temu systemów wiązań. Ich rolą jest zapobieganie rozłamaniu albo upadkowi fragmentów drzew. Montaż jest bezinwazyjny dla drzew oraz stosunkowo dyskretny.

Przeglądy stanu drzew

- ocena stanu zdrowotnego i bezpieczeństwa drzewa wykonywana przez wykwalifikowanego arborystę. Polega ona na wizualnym badaniu drzew wykorzystującym proste urządzenia (młotek i sonda) oraz określeniu dalszych zaleceń. Jest to ważny element kontroli i utrzymania drzew.

Frezowanie pniaków

- mechaniczne usuwanie pniaka frezarką na głębokość do 30 cm poniżej poziomu gruntu. Zastosowanie frezarki ogranicza rozkopywanie gruntu (w przeciwieństwie do koparki) oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia przebiegających pod ziemią mediów.

Rozdrabnianie gałęzi

- mechaniczne rozdrabnianie gałęzi przy użyciu rębaka. Pozyskany materiał w postaci zrębek można wykorzystać do ekologicznego ściółkowania terenów zieleni lub jako materiał energetyczny.

Dodatkowo oferujemy także:

  • Nasadzenia drzew i krzewów
  • Diagnostykę drzew
  • Inwentaryzacje dendrologiczne
  • Usługi wysokościowe
  • Budowę parków linowych