Chronione owady i nietoperze – szersze spojrzenie na mieszkańców drzew

13.07.2017

Zawód arborysty staje się coraz bardziej ciekawy. Koncentrujemy się głównie na ogólnym wyglądzie drzewa, jego kondycji zdrowotnej oraz mechanicznej wytrzymałości. Wnętrze drzewa to dla nas ubytki, zgnilizny i podwyższone ryzyko dla otoczenia. Chyba zbyt rzadko zastanawiamy się nad tym, że w niedostępnych przestrzeniach pni i konarów, toczy się drugie życie – życie mieszkańców drzew.

Na początku lipca w Pawłowicach, wrocławskim Parku Szczytnickim oraz parku w Szczodrem odbyło się szkolenie zorganizowane przez Federację Arborystów Polskich pt.: „Praktyczne aspekty obecności chronionych gatunków owadów i nietoperzy dla arborystów”. O tym „drugim życiu” opowiadali nam przyrodnicy z Uniwersytetu Wrocławskiego – dr Joanna Furmankiewicz oraz dr Marcin Kadej, których zaangażowanie i zawodowa pasja udzieliła się wszystkim uczestnikom.

Ideą szkolenia było dostarczenie arborystom poszerzonej wiedzy o chronionych gatunkach, rozpoznawaniu ich obecności oraz ochronie. Dwudniowe szkolenie pozwoliło na wymianę doświadczeń i dociekliwe wykorzystanie wiedzy wykładowców. Padło mnóstwo pytań związanych z realizacją prac arborystycznych, część czasu poświęciliśmy zagadnieniom minimalizacji i kompensacji przyrodniczej. Bardzo ciekawe były zajęcia terenowe, gdzie każdy uczestnik mógł z bliska poznać tajemniczych mieszkańców drzew. Podsłuchiwaliśmy borowce wielkie schowane w dziuplach, prowadziliśmy nasłuch przy użyciu urządzeń przetwarzających ultradźwięki na dźwięki rozpoznawalne dla nas,  obserwowaliśmy wieczorne wyloty nietoperzy i zaglądaliśmy w szczeliny pni wykorzystując latarki. Z owadami było trochę łatwiej. Niektóre (tęgosze rdzawe) same do nas przylatywały zwabione i oszukane feromonem. Spotkaliśmy dorodnego samca pachnicy dębowej oraz kwietnicę okazałą, która udowodniła nam, że jest całkiem niezłym lotnikiem (w porównaniu do pachnicy), szybko znikając w gąszczu drzew. Było rozpoznawanie świeżych otworów kozioroga dębosza, no i „praca u podstaw”, czyli przeszukiwanie podłoża i próchna w celu odnalezienia resztek owadów oraz odchodów.

Niezmiernie ważną częścią szkolenia były dyskusje na temat sposobów pogodzenia prac arborystycznych i ochrony cennych gatunków owadów i nietoperzy. Oprócz aspektów prawnych poruszone zostały tematy terminów i sposobów wykonywania prac oraz działań awaryjnych. Mimo, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów wspólnie stwierdziliśmy, że bardzo przydatne byłyby publikacje branżowe przeznaczone dla arborystów. Chyba każdy uczestnik szkolenia zdał sobie również sprawę, że współczesny profesjonalny arborysta nie może ograniczać swojej wiedzy i umiejętności do zasad pielęgnacji i wycinki drzew.

Ostatnim elementem szkolenia był test sprawdzający wiedzę uczestników. Mimo mrożącego krew w żyłach stresu, wszyscy stanęli na wysokości zadania zaliczając go z bardzo dobrym wynikiem. Być może w przyszłości ukończenie cyklu rozszerzonych szkoleń arborystycznych będzie podstawą do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania rekomendacji „absolwenta” przez Federację Arborystów Polskich.

autor: Piotr Czarny

Powrót do strony głównej